Združenie rodičov MŠ

IČO ZRMŠ: 42104190  

Predseda ZRMŠ: Ing. Milan Valent - za šk.rok 2016/2017 

Účtovníčka pokladne: Ing. Jana Ferenczová - za šk.rok 2016/2017

Zapisovateľka: JUDr. Ivana Puchallová, PhD.

Web správca: Bc. Miriam Kantorová

Triední zástupcovia = členovia Rady rodičov

Ing., Mgr. Jana Sojaková - I. trieda

Monika Vinarčíková - II.trieda

 Ing. Jana Ferenczová - III.trieda

 Anna Kurucová- IV. trieda

kontakty predsedu ZRMŠ a účtovníčky sú v rubrike "Tím rodičov"

STANOVY ZDRUŽENIA RODIČOV.pdf (146,6 kB)