Oznamy

POĎAKOVANIE za realizáciu kompostéra

23.04.2019 09:07
Ďakujeme rodičom: p. Kolesár / Ninka IV.tr/ p. Fedor / Sebastián II.tr./ p. Boroš / Jakub II.tr./ za ochotu prísť a realizovať výrobu kompostéra, ktorý je súčasťounášho projektu Zelená škola

Prosba o pomoc

09.04.2019 10:44
Vážení rodičia, hľadáme niekoho, kto by vedel poskytnúť hlinu na sadenie do vyvýšených záhonov v objeme cca 500 kg. A oporné palice k sadeniciam paradajok a paprík Ďakujeme

Koncoročné fotenie

08.04.2019 10:40
Dňa 29.04.2019 sa uskutoční koncoročné fotenie detí Cena balíka: 1. variant - 7€ balík, kde by bolo :  - 1x portrétna fotografia 9x13 cm  - 4x portrétna fotografia 10 x 15 cm - 1x fotka triedy spoločná 10x15cm    2. variant - 10€ balík, kde by bolo :  - 1x...

2% z dane z príjmu

03.04.2019 09:43
Vážení rodičia Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane z príjmu pre našu Materskú školu Tlačivo sa nachádza v sekcii " DOKUMENTY". V prípade záujmu Vás prosíme vyplniť a doniesť aj s potvrdením o príjme do materskej školy Tlačivo si môžete prevziať aj v priestoroch...

Deň matiek

19.03.2019 12:43
Vážené mamky, babky, všetci priatelia materskej školy Pozývame Vás na Deň matiek, ktorý pre Vás pripravujeme na  13.05.2019 o 16,00 hod. v priestoroch Strednej veterinárnej školy v kultúrnej sále  Prosíme Vás, aby ste pre svoje deti zabezpečili adekvátne oblečenie k tejto udalosti /...

ZBER PAPIERA

19.03.2019 11:56
Vážení rodičia Blíži sa jarné upratovanie a tak vyhlasujeme zber papiera. Ten môžete nosiť od zajtra, t.j 20.03.2019 do 30.04.2019 papier prosíme zviazať a odovzdať p. upratovačkám Ďakujeme

POZOR - zmena v Žiadosti o prijatie do MŠ

07.03.2019 11:14
Upozorňujem rodičov, aby si na zápis vytlačili aktuálnu žiadosť zo stránky MŠ, nakoľko vzhľadom na nový zákon GDPR sa jej obsah menil Ďakujem

ZÁPIS DO MŠ na šk.r 2019/2020

28.02.2019 10:39
Z Á P I S Materská škola Hečkova 13, Košice – Barca 040 17    Termín:               30.04.2019 od 10,00 hod. do 13.00 hod.                               ...

Záväzný záujem o Predplaveckú prípravu

21.01.2019 12:20
Vážení rodičia   Od 20.05.2019 do 31.05.2019 v čase  9,00 hod. - 9,40 hod. sa uskutoční predplavecká príprava na Mestskej plavárni v Košiciach Cena kurzu je 54,-€ s dopravou / hradia si rodičia individuálne V prípade záujmu , žiadame o záväzné nahlásenie dieťaťa. Jedná sa o deti z III. a...

Úhrada poplatku ZRMŠ

11.01.2019 08:09
Prosíme rodičov, aby do 15.02.2019 uhradili dobrovoľný príspevok do fondu ZRMŠ za II.polrok Suma: 44,50€ / 40,-€ príspevok , 4,50€ hygienické potreby/  Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662 VS: 42104190   Do poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa , nie...

Poďakovanie firme Róbert Tóth - R-Design

28.12.2018 15:23
Ďakujeme firme R- Design a p. Tóthovi, že aj v čase sviatkov bol ochotný zrealizovať montáž ďalšej stohovacej skrine v našej Materskej škole. Opäť vďaka príspevkom od rodičov  sa budú naše deti cítiť bezpečnejšie počas hier a už ich nebudú ohrozovať stohované postieľky. Samozrejme, že aj...

Ak neobmedzujete svoje deti, tak to nie je výchova!

14.11.2018 10:22
Vážení rodičia, Často sa stretávame s tvrdením, že dieťa má vychovávať materská škola, základná škola, atď.  Ale toto tvrdenie je mylné.  Dieťa vychováva predovšetkým rodina a teda rodičia. Veta, že Vaše dieťa sa doma takto nespráva, že doma také nie je, často len potláča negatívne...

Ocenenie Materskej školy

14.11.2018 09:59
Naša Materská škola získala Certifikát " Na ceste k zelenej škole" v prioritnej téme - Zeleň a ochrana prírody. Aj touto cestou ďakujem všetkým rodičom a občanom obce, ktorí sa tiež pričinili o získanie Certifikátu a to v rámci brigád pri revitalizácii školského dvora. Verím, že na jar sa opäť...

www.domestospreskoly.sk

28.09.2018 13:51
Vážení rodičia, Materská škola sa zapojila do projektu Domestos pre školy. Nakoľko budeme potrebovať aj vašu spoluúčasť, prikladám link, kde sa môžete oboznámiť s plným znením a podmienkami tohto projektu www.domestospreskoly.sk  

Školský poriadok

17.09.2018 13:49
Vážení rodičia, Prosím Vás, aby ste si vo vlastnom záujme dôkladne naštudovali Školský poriadok, nakoľko je to záväzný dokument  MŠ. Je uložený v sekcii :  O škôlke - dokumenty - záväzné dokumenty Ďakujem

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

31.05.2018 10:39
Vážení rodičia Na základe zákona č.245/2008 Z.z Vydáva Riaditeľka materskej školy Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu

Dobrovoľný príspevok ZRMŠ

24.01.2017 10:14
Dobrovoľný príspevok ZRMŠ na 1 dieťa predstavuje €8,-/mes. = €40,- polročne (za 5mes.) + 4,50 € na hygienické potreby na I.polrok   Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662 ,VS: 42104190 (IČO ZRMŠ) Správa pre príjimateľa: ZRMS + meno a priezvisko žiaka +...

Faktúry a objednávky v ŠJ

19.01.2017 10:55
Všetky faktúry a objednávky týkajúce sa prevádzky ŠJ pri MŠ Hečkova 13 sú evidované na stránke: www. e-skoly.sk Zároveň sa na tejto stránke nachádza jedálny lístok našej prevádzky.  

Voľby do Rady školy_zástupcovia rodičov

16.03.2016 16:00
V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v zmysle  vyhlášky  č. 291/2004 Z. z. dňa 14.3.2016 sa konali voľby do Rady školy – zástupcovia rodičov, z dôvodu ukončenia funkčného obdobia Rady školy.  V priestoroch...

Adaptačný program - Smelé detičky

20.01.2016 08:00
Naša MŠ ponúka projekt "Smelé detičky", ktorého cieľom bude postupná adaptácia novoprijatých detí na predškolské zariadenie v prítomnosti rodiča, ktorá trvá približne 4-6 týždňov. Viac sa dozviete nižšie v "adaptačnom programe", ktorý nájdete v v rubrike "O škôlke - dokumenty" Bc. Miriam...