Oznamy

Dôležitý oznam: Spádové ulice MŠ Hečkova 13, Podmienky zápisu do MŠ

14.04.2021 11:03
Vážení rodičia, prosím venujte zvýšenú pozornosť nasledným prílohám, ktoré tvoria súčasť podmienok k zápisu dieťaťa do MŠ Určenie-spádovosti-MŠ.pdf (4539262) Prijímanie-detí-na-predprimárne-vzdelávanie.docx (64751)

Zápis do ZŠ - dôležité

14.04.2021 08:19
žiadam všetkých rodičov detí, ktoré by mali od septembra 2021 nastúpiť do ZŠ, aby mi nahlásili, či boli s deťmi na zápis a či dieťa nastupuje na primárne vzdelávanie od septembra 2021 Ďakujem

Obnovenie prevádzky od 12.04.2021

09.04.2021 09:32
Na základe  rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.4.2021 sa s účinnosťou od 12. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v príslušných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice: 1.a) materských školách   Plné znenie si môžete preštudovať na :  ...

Podpora ochrany detí pred násilím

06.04.2021 10:17
Dovoľujeme si sprostredkovať Vám  žiadosť ÚPSVaR Košice, koordinátorky ochrany detí pred násilím Brožúra-k-manuálu.pdf (430474) Linky-pomoci.pdf (435086) Manuál-pre-identifikáciu-syndrómu-CAN-pre-subjekty-participujúce-na-ODPN.pdf (1387358) Zastavme-násilie-aj-v-čase-izolácie.pdf...

Zmena výšky poplatku za MŠ od 01.04.2021

06.04.2021 08:42
Vážení rodičia, MZ Košice, uznesením č. 565 z 8. februára 2021, čl. I. Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 103, upravuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia, ktorých je zriaďovateľom je mesto Košice, takto : - za pobyt dieťaťa v MŠ uhradí zákonný...

Zápis do 1.ročníka ZŠ Abovská

22.03.2021 12:52
Vážení rodičia, zápis sa uskutoční v dňoch 9.4 a 10.4.2021 Vic informácii na: zsabovske.edupage.org

Oznámenie - prevádzka MŠ od 06.04.2021

21.03.2021 18:48
Na základe záverov zo zasadnutia Pandemického strediska Krízového štábu OÚ Košice zo dňa 31.3.2021 a odporúčaní regionálneho hygienika MUDr. Zuzany Dietzovej, Phd., RÚVZ Košice Vám oznamujeme, že v čase po veľkonočných prázdninách od stredy 7.4.2021 bude prevádzka škôl (MŠ a ZŠ) pokračovať v...

Podávanie informácii o prevádzke v MŠ

18.03.2021 11:10
Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste v prípade potreby získania akýchkoľvek informácii o prevádzke MŠ do 29.03.2021 kontaktovali zastupujúcu p.učiteľku Kamilu Boldižárovú v pracovných dňoch v čase od 10,00 hod . do 12,30 hod na telefónnom čísle 055/6855068 Za pochopenie ďakujeme

Usmernenie-k-prevádzke-škôl-od-8.3.2021

04.03.2021 17:47
Vážení rodičia Po obnovení prevádzky v MŠ sa budeme riadiť pokynmi, ktoré sú v usmernení, pokiaľ sa tieto do 15.03.2021 nebudú upravovať. Usmernenie-k-prevádzke-škôl-od-8.3.2021 (1).pdf (392864)

POZOR ZMENA prevádzkovej doby materskej školy od 02.03.2020

01.03.2021 07:39
Vážení rodičia   Materská škola bude v prevádzke v čase od 7,00 hod do 17,00 hod počnúc dňom 02.03.2021

POZOR! - od pondelka budeme vyžadovať pri vstupe predkladanie tohto vyhlásenia - To, ktoré bolo zverejnené do 24.02.2021 je už NEPLATNÉ

24.02.2021 16:43
Vážení rodičia žiadame Vás, aby ste od pondelka predkladali pri vstupe do MŠ vyplnené a podpísané tlačivo Čestné-vyhlásenie-o-bezinfekčnosti_zákonný-zástupca_25.2.2021-1.docx (20169)

Obnovenie školského vyučovania

24.02.2021 16:29
Na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.02.2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciach, mesto Košice, ako zriaďovateľ MŠ obnovuje vyučovanie v materských školách od 01.03.2021 za podmienok uvedených v materiáli  " Návrat do škôl 2021" a príslušných príloh Všetky podrobnosti...

Testovanie pre rodičov detí našej MŠ - ÚPRAVA - SPRESNENIE

19.02.2021 10:48
Vážení rodičia, podľa platného COVID semafóru, je stanovený termín na spustenie plnej prevádzky MŠ od 01.03.2021, Testovanie pre rodičov detí našej MŠ je stanovené na 27.02.2021 v čase od 9,00 -11,00. hod. v ZŠ Abovská. Testovanie v tomto termíne bude v základných školách umožnené iba...

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

18.02.2021 09:11
Vážení rodičia, po zhodnotení aktuálnej epidemiologickej situácie a jej dopadu na prevádzku materských škôl aj nášho poradenského zariadenia sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu pri zabezpečení posudzovania školskej spôsobilosti detí pred ich nástupom do školy v školskom...

Zápis detí do mš

17.02.2021 09:33
Vážení rodičia V prílohe zverejňujeme termín a podmienky k zápisu dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 zápis 20212022.docx (28476)  

Príkaz primátora mesta Košice k otváraniu MŠ

07.02.2021 07:57
Na základe Príkazu primátora mesta Košice č.8/2021, odporúčania RÚVZ v Košiciach, Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice sa od 08.02.2021 neobnovuje vyučovanie v MŠ až do odvolania. V prevádzke naďalej ostávajú MŠ pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre,...

germicídne žiariče

30.10.2020 09:16
Vážení rodičia, na základe oslovenia rodičmi, som vytvorila ANKETU  na tejto stránke, kde Vám dávam priestor k vyjadreniu  Vášho názoru ku zakúpeniu germicídnych žiaričov do našej materskej školy. Anketa je umiestnená v dolnej časti tejto strany Viac informácií o žiaričoch a ich význame...

Výsledky volieb

17.09.2020 16:05
Kandidáti do Rady rodičov: Hríbová Mária - 13 hlasov Korečko Július - 13 hlasov Ing. Krištof Peter - 10 hlasov --------------------------------------- p. Hríbová Mária sa vzdala predsedníctva v prospech p. Júliusa Korečku     Kandidáti do Rady školy: RnDr. Vranec Peter - 11...

POĎAKOVANIE za sponzorský dar

14.09.2020 13:00
Riaditeľstvo MŠ sa touto cestou chce poďakovať rodičom, ktorí venovali na účet ZRMŠ sponzorský dar vo výške 200,-€ Rešpektujeme prosbu rodičov a ich meno ponechávame v anonymite. Ďakujeme

POPLATOK DO FONDU ZRMŠ

14.09.2020 12:56
Vážení rodičia Aj v tomto školskom roku ponechávame poplatok do fondu ZRMŠ vo výške 40,- € na polrok za 1 dieťa Z polatku sú hradené všeky podujatia a doprava, ako aj balíčky pre deti na Mikuláša, MDD. Poplatok prosíme uhradiť do konca septembra na účet ZRMŠ. Číslo účtu je na stránke...
1 | 2 >>