Oznamy

Príjemné prežitie letných prázdnin

22.07.2018 09:58
Mílí rodičia, milé deti, milé kolegyne Nastalo najkrajšie obdobie roka. Leto a s ním prišiel čas prázdnin, dovoleniek, ale najmä kopec príležitostí na získavanie nových zážitkov. Prajem Vám, aby ste prežili slnečné leto, načerpali mnoho energie, spoznali krásne zákutia kdekoľvek sa spoločne...

Rozlúčka s predškolákmi

27.06.2018 09:53
Milé deti, milí rodičia! Dnešná slávnosť je súčasne aj rozlúčka s materskou školou, v ktorej sme spoločne strávili veľa pekných chvíľ. Prežili sme spolu krásne obdobie, plné hier, zábav, radosti a pohody. Po prázdninách vkročíte po prvýkrát do „veľkej“ školy, stanú sa z vás žiaci,...

Deň rodiny a poďakovanie za spoluprácu

22.06.2018 10:46
Dve rúčky deťom stvoril Boh: pre ocka jednu, druhú mame   Aj v tomto školskom roku sme sa v našej Materskej škole Hečkova 13, stretli spoločne s rodičmi pri príležitosti Dňa rodiny. Do nedávna sme boli zvyknutí na to, že v najkrajšom období mesiaci roka – v máji sa pri...

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

31.05.2018 10:39
Vážení rodičia Na základe zákona č.245/2008 Z.z Vydáva Riaditeľka materskej školy Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu

Dobrovoľný príspevok ZRMŠ

24.01.2017 10:14
Dobrovoľný príspevok ZRMŠ na 1 dieťa predstavuje €8,-/mes. = €40,- polročne (za 5mes.)   Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662 ,VS: 42104190 (IČO ZRMŠ) Správa pre príjimateľa: ZRMS + meno a priezvisko žiaka + trieda

Faktúry a objednávky v ŠJ

19.01.2017 10:55
Všetky faktúry a objednávky týkajúce sa prevádzky ŠJ pri MŠ Hečkova 13 sú evidované na stránke: www. e-skoly.sk Zároveň sa na tejto stránke nachádza jedálny lístok našej prevádzky.  

Voľby do Rady školy_zástupcovia rodičov

16.03.2016 16:00
V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v zmysle  vyhlášky  č. 291/2004 Z. z. dňa 14.3.2016 sa konali voľby do Rady školy – zástupcovia rodičov, z dôvodu ukončenia funkčného obdobia Rady školy.  V priestoroch...

Adaptačný program - Smelé detičky

20.01.2016 08:00
Naša MŠ ponúka projekt "Smelé detičky", ktorého cieľom bude postupná adaptácia novoprijatých detí na predškolské zariadenie v prítomnosti rodiča, ktorá trvá približne 4-6 týždňov. Viac sa dozviete nižšie v "adaptačnom programe", ktorý nájdete v v rubrike "O škôlke - dokumenty" Bc. Miriam...