Tím MŠ

Pedagogický zbor :

Bc.   Miriam Kantorová -  učiteľka I.tr. Riaditeľka MŠ

        Kamila Boldižárová
Mgr. Zuzana Galajdová
        Jaroslava Andelová / zástup počas MD/
        Zuzana Guľová
        Jarmila Grantnerová
        Iveta Kajatyová
        Dana Beľušová 

 

Nepedagogický zbor: 

Bendíková Mária - hospodárka

- prítomná v MŠ: párny týž.: v pon.+str+piat. od 6,30 - 14,30

                         nepárny týž.: v utor.+štvrt. od 6,30 - 14,30

Geciová Jarmila - vedúca škol. jedálne

- prítomná v MŠ: párny týž.: v pon.+str+piat. od 6,30 - 14,30

                         nepárny týž.: v utor.+štvrt. od 6,30 - 14,30         

Hudáková Kristína - kuchárka

Mušinská Ingrid - pomocná sila v kuchyni

Kučinaiová Helena - upratovačka

Miková Margita - upratovačka