Archív článkov

Dôležitý oznam: Spádové ulice MŠ Hečkova 13, Podmienky zápisu do MŠ

14.04.2021 11:03
Vážení rodičia, prosím venujte zvýšenú pozornosť nasledným prílohám, ktoré tvoria súčasť podmienok k zápisu dieťaťa do MŠ Určenie-spádovosti-MŠ.pdf (4539262) Prijímanie-detí-na-predprimárne-vzdelávanie.docx (64751)

Zápis do ZŠ - dôležité

14.04.2021 08:19
žiadam všetkých rodičov detí, ktoré by mali od septembra 2021 nastúpiť do ZŠ, aby mi nahlásili, či boli s deťmi na zápis a či dieťa nastupuje na primárne vzdelávanie od septembra 2021 Ďakujem

Obnovenie prevádzky od 12.04.2021

09.04.2021 09:32
Na základe  rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.4.2021 sa s účinnosťou od 12. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v príslušných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice: 1.a) materských školách   Plné znenie si môžete preštudovať na :  ...

Podpora ochrany detí pred násilím

06.04.2021 10:17
Dovoľujeme si sprostredkovať Vám  žiadosť ÚPSVaR Košice, koordinátorky ochrany detí pred násilím Brožúra-k-manuálu.pdf (430474) Linky-pomoci.pdf (435086) Manuál-pre-identifikáciu-syndrómu-CAN-pre-subjekty-participujúce-na-ODPN.pdf (1387358) Zastavme-násilie-aj-v-čase-izolácie.pdf...

Zmena výšky poplatku za MŠ od 01.04.2021

06.04.2021 08:42
Vážení rodičia, MZ Košice, uznesením č. 565 z 8. februára 2021, čl. I. Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 103, upravuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia, ktorých je zriaďovateľom je mesto Košice, takto : - za pobyt dieťaťa v MŠ uhradí zákonný...

Zápis do 1.ročníka ZŠ Abovská

22.03.2021 12:52
Vážení rodičia, zápis sa uskutoční v dňoch 9.4 a 10.4.2021 Vic informácii na: zsabovske.edupage.org

Oznámenie - prevádzka MŠ od 06.04.2021

21.03.2021 18:48
Na základe záverov zo zasadnutia Pandemického strediska Krízového štábu OÚ Košice zo dňa 31.3.2021 a odporúčaní regionálneho hygienika MUDr. Zuzany Dietzovej, Phd., RÚVZ Košice Vám oznamujeme, že v čase po veľkonočných prázdninách od stredy 7.4.2021 bude prevádzka škôl (MŠ a ZŠ) pokračovať v...

Podávanie informácii o prevádzke v MŠ

18.03.2021 11:10
Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste v prípade potreby získania akýchkoľvek informácii o prevádzke MŠ do 29.03.2021 kontaktovali zastupujúcu p.učiteľku Kamilu Boldižárovú v pracovných dňoch v čase od 10,00 hod . do 12,30 hod na telefónnom čísle 055/6855068 Za pochopenie ďakujeme

Usmernenie-k-prevádzke-škôl-od-8.3.2021

04.03.2021 17:47
Vážení rodičia Po obnovení prevádzky v MŠ sa budeme riadiť pokynmi, ktoré sú v usmernení, pokiaľ sa tieto do 15.03.2021 nebudú upravovať. Usmernenie-k-prevádzke-škôl-od-8.3.2021 (1).pdf (392864)

POZOR ZMENA prevádzkovej doby materskej školy od 02.03.2020

01.03.2021 07:39
Vážení rodičia   Materská škola bude v prevádzke v čase od 7,00 hod do 17,00 hod počnúc dňom 02.03.2021
Záznamy: 1 - 10 zo 78
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>