Archív článkov

POĎAKOVANIE

22.10.2019 14:46
Ďakujeme rodičom / Sára Kristína Kemény /  za reproduktory ktoré darovali deťom v I.triede

Oznam pre rodičov, ktorí neuhradili príspevok ZRMŠ

11.10.2019 11:04
Rodičov, ktorí neuhradili príspevok do fondu ZRMŠ / dnes im bude oznámené pri preberaní dieťaťa / prosíme, aby v pondelok ráno priniesli 3,30€ za svoje dieťa na dopravu a vstup do ZOO

Info o poplatku do ZRMŠ

01.10.2019 13:48
Vážení rodičia, Vzhľadom k tomu, že MMK  v tomto školskom roku pristúpil k dotácii na hygienické potreby, znížil sa dobrovoľný príspevok na 40,-€ za dieťa. Tí, ktorí ste už však uhradili pôvodnú sumu, teda 44,50€ v II.polroku si z tejto sumy, teda 4,50€ odpočítate a uhradite poplatok vo výške...

Voľby do Rady školy - výsledky

26.09.2019 14:03
Vážení rodičia Dňa 23.09.2019 sa konali doplňujúce voľby do Rady školy. Voľby sa uskutočnli v priestorch MŠ Hečkova 13 v čase od 15,00 do 16,45 Počet voličov: 57 Počet zúčastnených:40 Počet platných hlasovacích lístkov:39 Počet neplatných hlasovacích lístkov: 1 Volebná komisia: p.Rendošová...

Dieťa v modernom svete

18.09.2019 13:02
Vážení rodičia Dávam Vám do pozornosti pripravovanú konferenciu určenú aj pre rodičov. Viac sa o tejto konferencii dočítate v priložených prílohách. Plagát-4-október-2019-konferencia (1).pdf (294266) Pozvánka-4-október-2019-konferencia.pdf (300872)  

Noví členovia Rady rodičov

24.05.2019 12:54
Dňa 23.05.2019 sa konalo ZRMŠ, na ktorom si prítomní rodičia volili nových členov Rady rodičov Noví členovia preberú funkcie od 01.09.2019 Predseda RR: JUDr. Juraj Langer Podpredseda: MUDr. Zuzana Štefániková Hospodárska správa - financie: Lucia Minčáková Členovia : Mgr. Dorotka...

Úhrada poplatku ZRMŠ

11.01.2019 08:09
Prosíme rodičov, aby do 30.10.2019 uhradili dobrovoľný príspevok do fondu ZRMŠ za I.polrok Suma: 40,-€ / dieťa Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662 VS: 42104190   Do poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa , nie rodiča Ďakujeme

Ak neobmedzujete svoje deti, tak to nie je výchova!

14.11.2018 10:22
Vážení rodičia, Často sa stretávame s tvrdením, že dieťa má vychovávať materská škola, základná škola, atď.  Ale toto tvrdenie je mylné.  Dieťa vychováva predovšetkým rodina a teda rodičia. Veta, že Vaše dieťa sa doma takto nespráva, že doma také nie je, často len potláča negatívne...

Zabezpečenie bezpečnosti detí v MŠ

19.10.2018 11:28
Na základe usmernenia vydaného zriaďovateľom Mesto Košice, budeme striktne postupovať podľa uvedeného Zabezpečenie bezpečnosti detí v MŠ.pdf (215658)

Školský poriadok

17.09.2018 13:49
Vážení rodičia, Prosím Vás, aby ste si vo vlastnom záujme dôkladne naštudovali Školský poriadok, nakoľko je to záväzný dokument  MŠ. Je uložený v sekcii :  O škôlke - dokumenty - záväzné dokumenty Ďakujem
Záznamy: 1 - 10 zo 63
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>