Archív článkov

Skupina rodičia a deti na FB

03.04.2020 10:55
Vážení rodičia, mimoriadne nás teší Váš záujem o vzdelávanie vašich detí prostredníctvom našej skupiny na facebooku. O to viac sme Vám vďačné za spätnú väzbu. Aj keď je toto obdobie náročné pre všetkých veríme, že aspoň takto sprostredkovane Vám prinášame podnetné úlohy.

Vydávanie osobných vecí detí

03.04.2020 10:52
Vážení rodičia, pretože už viacerí ste sa na mňa obrátili s požiadavkou, aby Vám boli vydané osobné veci detí, ako aj pracovné zošity a čokoľvek iné, musím Vás upozorniť na fakt, že je vyhlásená mimoriadna situácia na územi SR a teda až do odvolania tohto stavu nebudeme z materskej školy vydávať...

Platenie príspevkov za MŠ

03.04.2020 10:41
Platenie príspevkov sa zastavuje od 30.03.2020. poprosím uhradiť príspevky za mesiac marec, ktoré ste dostali vyúčtované ešte v čase prevádzky

Odklad nástupu do ZŠ a predčasné zaškolenie detí do ZŠ

03.04.2020 10:32
Prosím rodičov, ktorí po rozbore výsledkov z depistáže v CPPP zvažujú o odklade nástupu dieťaťa na ZŠ ako aj rodičov detí, ktorí zvažujú predčasné zaškolenie detí, aby ma neodkladne kontaktovali, pretože tieto skutočnosti významne ovplyvňujú počet novoprijatých detí do MŠ

Usmernenie o konaní zápisu do MŠ

03.04.2020 10:19
Vážení rodičia Termíny zápisu do Materskej školy sa nemenia. Ostávajú v termínoch : 30.04.2020 od 10,00 -...

Zápis do ZŠ

03.04.2020 09:23
ZŠ žiada rodičov, aby zvýšili pozornosť a všetky dôležité informácie ohľadne zápisu si prečítali na stránke školy web: zsabovke.edupage.org Zápis bude prebiehať v dňoch: 16.04.2020 od 14,00 - 18,00                    ...

Skupina na Facebooku - Rodičia, deti a pani učiteľky našej škôlky

19.03.2020 20:29
Milí rodičia Dnes som zriadila na Facebooku súkromnú skupinu pre Vás a Vaše, naše deti. Plne si uvedomujeme aj my ich pani učiteľky vážnosť situácie a aj to, že teraz ste vy tí, čo musia deťom vyplňať každý deň programom. Preto prichádzame s nápadom, ako Vám trošku pomôcť a postupne budeme pridávať...

informácia k postupu škôl vo veci práv a povinností rodičov.

12.03.2020 13:00
Vážení rodičia dávame Vám do pozornosti odporúčania MŠSR, pre rodičov, ktoré sú záväzné pri zápise dieťaťa do MŠ , ale i do ZŠ,ktoré nájdete v rubrike DOKUMENTY

ZÁTVOR MŠ

12.03.2020 08:41
na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky budú mať všetky školy a školské zariadenia na území SR prerušenú prevádzku v termíne od 16.3.2020 do 27.3.2020. V meste Košice bude prerušená prevádzka škôl a školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania

Venujte 2 % svojej dane pre Vaše deti

25.02.2020 10:21
VÁŽENÍ RODIČIA, venujte 2 % zo svojej zaplatenej DANE svojim deťom v našej materskej škole a pomôžte skvalitniť a obohatiť ich život u nás. AKO? Stačí si vyzdvihnúť od učiteliek v triede vášho dieťaťa tlačivo (alebo  viac tlačív aj pre rodinných príslušníkov či...
Záznamy: 1 - 10 zo 69
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>