ZRMŠ

06.09.2022 08:09

Dňa 13.9.2022 o 16:00 hod. sa uskutoční celoškolské ZRMŠ v priestoroch materskej školy.

Účasť povinná!