Zoznam detí, ktoré budú v čase zátvoru navštevovať náhradnú materskú školu

31.05.2018 06:31

Vážení rodičia

Prosíme Vás v prípade záujmu nahlásiť vaše dieťa do zoznamu na náhradnú materskú školu v čase zátvoru mš

Zoznam detí, ktoré budú v čase zátvoru navštevovať náhradnú materskú školu

Dátum : 30.07.2018 – 24.08.2018

Náhradná materská škola: Oštepová

 

Zoznam visí na hlavnej  nástenke do 15.06.2018