Zátvor materskej školy v čase letných prázdnin

13.06.2022 10:54

Materská škola bude zatvorená v čase od 01.08.2022 do 29.08.2022

záujem o materskú školu v čase prázdnin od 01.07.2022 do 30.07.2022 prosím nahlásiť v kmeňovej triede dieťaťa