Zápis do 1.ročníka ZŠ Abovská

22.03.2021 12:52

Vážení rodičia, zápis sa uskutoční v dňoch 9.4 a 10.4.2021

Vic informácii na: zsabovske.edupage.org