Výlet - Údolie manitou

31.05.2019 11:56

Dňa 26.06.2019  sa uskutoční výlet Vláčikom do Údolia manitou. Náklady budú hradené z prostriedkov ZRMŠ.

Prosíme deťom zabezpečiť adekvátnu obuv, odev a ošetriť proti kliešťom.

Každé dieťa bude mať pokrývku hlavy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dieťa si prinesie: fľašu s čistou vodou, sladkosť bez čokolády a ovocie.

Príchod detí do MŠ bude do 7,40