Usmernenie o konaní zápisu do MŠ

03.04.2020 10:19

Vážení rodičia

Termíny zápisu do Materskej školy sa nemenia.

Ostávajú v termínoch : 30.04.2020 od 10,00 - 13,00

                                 04.05.2020 od 8,00 - 17,00

                                 05.05.2020 od 8,00 - 13,00

POZOR , mení sa spôsob prijímania žiadosti.

Žiadosti môžete podávať buď elektronicky, vhodením do poštovej schránky na budove MŠ, alebo podaním na pošte. Zápis bude prebiehať bez prítomnosti detí, budova MŠ bude uzamknutá. V naliehavých prípadoch je možne kontaktovať RŠ telefonicky na tel.č.0907900103 v čase zápisu

Žiadosti sú zverejnené na stránke MŠ v sekcii dokumenty