Usmernenie-k-prevádzke-škôl-od-8.3.2021

04.03.2021 17:47

Vážení rodičia

Po obnovení prevádzky v MŠ sa budeme riadiť pokynmi, ktoré sú v usmernení, pokiaľ sa tieto do 15.03.2021 nebudú upravovať.

Usmernenie-k-prevádzke-škôl-od-8.3.2021 (1).pdf (392864)