Rozlúčka s predškolákmi

24.05.2019 13:04

Rozlúčka s predškolákmi sa uskutoční dňa 27.06.2019 od 16,00 hod. do 17,00 hod.

Rozlúčka sa bude konať spoločne s rodičmi  detí zo IV. triedy v priestoroch IV.triedy.