Rozlúčka s predškolákmi

14.06.2018 10:32

Vážení rodičia

Rozlúčka s predškolákmi sa uskutoční dňa 26.06.2018 o 15,30 hod.