Príkaz primátora mesta Košice k otváraniu MŠ

07.02.2021 07:57

Na základe Príkazu primátora mesta Košice č.8/2021, odporúčania RÚVZ v Košiciach, Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice sa od 08.02.2021 neobnovuje vyučovanie v MŠ až do odvolania.

V prevádzke naďalej ostávajú MŠ pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, resp. zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života

Príkaz_PMK_č.-8_2021.docx (79596)