PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OD 02.09.2020

27.08.2020 09:49

Prevádzka materskej školy bude v čase od 6,30 hod.  do 16,30 hod.