POZOR - zmena v Žiadosti o prijatie do MŠ

07.03.2019 11:14

Upozorňujem rodičov, aby si na zápis vytlačili aktuálnu žiadosť zo stránky MŠ, nakoľko vzhľadom na nový zákon GDPR sa jej obsah menil

Ďakujem