Podávanie informácii o prevádzke v MŠ

18.03.2021 11:10

Vážení rodičia,

žiadame Vás, aby ste v prípade potreby získania akýchkoľvek informácii o prevádzke MŠ do 29.03.2021 kontaktovali zastupujúcu p.učiteľku Kamilu Boldižárovú v pracovných dňoch v čase od 10,00 hod . do 12,30 hod na telefónnom čísle 055/6855068

Za pochopenie ďakujeme