POĎAKOVANIE p. starostovi mestskej časti Barca Františkovi Krištofovi

24.10.2018 09:33

Materská škola touto cestou ďakuje pánovi starostovi Františkovi Krištofovi za finančný príspevok vo výške 100,- €