POĎAKOVANIE za sponzorský dar

14.09.2020 13:00

Riaditeľstvo MŠ sa touto cestou chce poďakovať rodičom, ktorí venovali na účet ZRMŠ sponzorský dar vo výške 200,-€

Rešpektujeme prosbu rodičov a ich meno ponechávame v anonymite.

Ďakujeme