Poďakovanie rodine Alexa a Sašky Ďabolkovej

21.04.2020 13:50

Riaditeľstvo MŠ ďakuje rodičom Alexa a Sašky Ďabolkových / I. a III. trieda/ za tieto balíčky pre deti našej MŠ.

Balíčky budú detičkám doručené :)