POĎAKOVANIE RODIČOM MŠ

21.06.2019 08:22

Riaditeľka MŠ spolu s kolektívom MŠ ďakuje všetkým rodičom detí MŠ za zakúpenie interaktívnej tabule do III.triedy. Vďaka tejto investíci sa značne obohatí vzdelávanie detí v MŠ

 

Ďakujeme