POĎAKOVANIE p . JUDr.Langerovi s manželkou

12.01.2018 10:29

Riaditeľstvo MŠ touto cestou ĎAKUJE p. JUDr. Langerovi s manželkou za vyjadrenie spokojnosti s prácou vedenia a pedagogického kolektívu materskej školy a za sponzorský príspevok vo výške 100,- €, ktoré budú použité na nákup didaktických pomôcok.