Oznámenie - prevádzka MŠ od 06.04.2021

21.03.2021 18:48

Na základe záverov zo zasadnutia Pandemického strediska Krízového štábu OÚ Košice zo dňa 31.3.2021

a odporúčaní regionálneho hygienika MUDr. Zuzany Dietzovej, Phd., RÚVZ Košice Vám oznamujeme, že
v čase po veľkonočných prázdninách od stredy 7.4.2021 bude prevádzka škôl (MŠ a ZŠ) pokračovať
v doterajšom režime.
Samozrejme ak Vláda SR a Ministerstvo školstva rozhodnú inak, budeme Vás o tom informovať.