Oznam pre rodičov, ktorí neuhradili príspevok ZRMŠ

11.10.2019 11:04

Rodičov, ktorí neuhradili príspevok do fondu ZRMŠ / dnes im bude oznámené pri preberaní dieťaťa / prosíme, aby v pondelok ráno priniesli 3,30€ za svoje dieťa na dopravu a vstup do ZOO