Obnovenie prevádzky od 12.04.2021

09.04.2021 09:32

Na základe  rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.4.2021 sa s účinnosťou od 12. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v príslušných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice:

1.a) materských školách

 

Plné znenie si môžete preštudovať na :

        

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-4-2021/

 

Zároveň žiadame rodičov, aby v pondelok ráno pri vstupe predložili vyplnené a podpísané:

 

Čestné-vyhlásenie-o-bezinfekčnosti_zákonný-zástupca_9.4.2021.docx (18263)