Náhradná MŠ počas Vianoc

23.11.2018 12:22

Vážení rodičia,

prosím Vás, aby ste do 30.11.2018 nahlásili záväzný záujem o náhradnú materskú školu v čase sviatkov. 

Ide o termíny: 27.12.2018 až 07.01.2018