Manuál pre materské školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021

27.08.2020 09:19

Dokumenty boli aktualizované dňa 26. augusta 2020.

Žiadam rodičov, aby vo vlastnom záujme venovali pozornosť všetkým nariadeniam, pretože ich budeme striktne dodržiavať.

priebeh šk.roka.pdf (919183)

semafór pre MŠ.pdf (436583)

info 1.jpg (760038)
info 2.jpg (790865)
info 3.jpg (847564)
info 4.jpg (1085989)

info 5.docx (11115)