Kontakt s cudzími ľuďmi

30.01.2018 10:54

Dňa 30.01.2018 navštívila našu materskú školu príslušníčka PZ, aby deťom hravou formou vysvetlila dôsledky kontaktu s cudzou osobou. Deti získali nové poznatky.