Dieťa v modernom svete

18.09.2019 13:02

Vážení rodičia

Dávam Vám do pozornosti pripravovanú konferenciu určenú aj pre rodičov.

Viac sa o tejto konferencii dočítate v priložených prílohách.

Plagát-4-október-2019-konferencia (1).pdf (294266)

Pozvánka-4-október-2019-konferencia.pdf (300872)