Krúžková činnosť v MŠ

V šk. roku 2017/ 2018 ponúka materská škola možnosť zapojiť Vaše dieťa do krúžkovej činnost, ktorú budú viesť naše pani učiteľky.
1.  Výtvarný krúžok - p.u. J. Grantnerová
                               p.u  Mgr. Z. Galajdová
 
každý pondelok v čase od 15,00 hod. - 16,00 hod.
 
2. Tanečný krúžok - p.u. I. Kajatyová
                              p.u D. Beľušová
 
každý štvrtok v čase od 15,00 hod. - 16,00 hod. 
 
Prihlášky je možné vyzdvihnúť v III. a IV. triede
 
 
Kantorová Miriam