AKCIE NA MESIAC DECEMBER

21.11.2017 10:41

Vážení rodičia

V mesiaci december plánujeme:

04.12.2017 - Vianočné tvorivé dielne

07.12.2017 - Mikuláš a fotenie

15.12.2017 - Vianočná besiedka

15,12,2017 - Burza " Čo sa našlo na polici , alebo urobme si radosť"

Bližšie o aktivitách Vás budeme priebežne informovať v sekcii OZNAMY