Oznamy

Nevzdávajme sa . Určite ešte nejaký hlas nájdeme

14.12.2017 12:21
Milí rodičia, priatelia MŠ Zmobilizujme svoje sily, zapojme rodinu, priateľov a známych 103 hlasov nás dnes delí od prvého suťažiaceho v projekte Gesto pre mesto. Nevzdávajme to

Upresnenie info o Vianočnej besiedke

11.12.2017 17:31
Milí rodičia Vianočná besiedka sa uskutoční dňa 15.12.2017 o 16,00 hod. v priestoroch telocvične pri pošte. Ďakujem Vám, že už nosíte do materskej školy predmety na Vianočný bazár, tie môžete ešte nosiť do 14.12.2017 Zároveň ďakujem aj mamičkám, ktoré sa priebežne hlásia so záujmom o prípravu...

VIANOČNÝ BAZÁR

05.12.2017 12:20
Milí rodičia Počas Vianočnej besiedky pre Vás pripravujeme tento rok aj Vianočný punč a Vianočný bazár. Výťažok z tohto predaja bude venovaný deťom materskej školy na zakúpenie pomôcok, alebo na estetizáciu exteriéru, interiéru materskej školy Tešíme sa , že prežijeme pekné predvianiočné popoludnie...

Prosba k mamičkám

21.11.2017 11:15
prosba k mamičkám.docx (69068)

VIANOČNÉ FOTENIE

08.11.2017 14:54
Vážení rodičia 07.12.2017 je možné využiť fotenie detí. Sada fotiek s vianočným pozadím bude v sume 10,-€ POZOR: Je potrebné záväzne dieťa zapísať na  prihlášku, ktorá visí na hlavnej nástenke a sumu uhradiť do 04.12.2017 V prípade, že dieťa bude zapísané, ale suma nebude uhradená, považuje sa...

Dobrovoľný príspevok ZRMŠ

24.01.2017 10:14
Dobrovoľný príspevok ZRMŠ na 1 dieťa predstavuje €8,-/mes. = €40,- polročne (za 5mes.)   Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662 ,VS: 42104190 (IČO ZRMŠ) Správa pre príjimateľa: ZRMS + meno a priezvisko žiaka + trieda

Faktúry a objednávky v ŠJ

19.01.2017 10:55
Všetky faktúry a objednávky týkajúce sa prevádzky ŠJ pri MŠ Hečkova 13 sú evidované na stránke: www. e-skoly.sk Zároveň sa na tejto stránke nachádza jedálny lístok našej prevádzky.  

Voľby do Rady školy_zástupcovia rodičov

16.03.2016 16:00
V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v zmysle  vyhlášky  č. 291/2004 Z. z. dňa 14.3.2016 sa konali voľby do Rady školy – zástupcovia rodičov, z dôvodu ukončenia funkčného obdobia Rady školy.  V priestoroch...

Adaptačný program - Smelé detičky

20.01.2016 08:00
Naša MŠ ponúka projekt "Smelé detičky", ktorého cieľom bude postupná adaptácia novoprijatých detí na predškolské zariadenie v prítomnosti rodiča, ktorá trvá približne 4-6 týždňov. Viac sa dozviete nižšie v "adaptačnom programe", ktorý nájdete v v rubrike "O škôlke - dokumenty" Bc. Miriam...

Vitajte na našom rodičovskom webe MŠ

Dňa 24.9.2015 sme spustili (rodičia) novú webovú stránku materskej škôlky v Košiciach - Barci, kde sa pokúsime informovať rodičov o všetkom, čo sa deje a bude diať v živote našich detí navštevujúcich našu MŠ. Všetky oznamy a pripravované, či už uskutočnené akcie nájdete v rubrike "Novinky"

A nielen to! Pokúsime sa zodpovedať na vaše otázky: pani učiteľky môžete kontaktovať na mailovej adrese: zastupcamsbarca@gmail.com, do predmetu uviesť meno p.učiteľky. Odpovedia Vám každý piatok, ak budete aktívne písať dohodneme sa s nimi aby odpovedali 2x do týždňa.
Čo sa týka nápadov ako vylepšiť web, píšte na zastupcamsbarca@gmail.com, odpovedať budem často :-)

Vďaka web stránke budeme mať možnosť vyjadriť svoj názor, hlasovať (pripravujeme anketové otázky pre rodičov), byť informovaní o financiách vyzbieraných prostr. ZRMŠ, plánovaných investíciách, sponzorských daroch (web stránka nás bude stáť  €23,95 ročne t.j. platba za doménu webu), budeme môcť zorganizovať častejšie stretnutia rodičov našich detí pri rôznych akciách, rodičovské združenia, či združenia rady rodičov a to nielen raz ročne! 

Tešíme sa, že sa aktívne zapojíte do vytvárania tejto webovej stránky svojimi nápadmi, návrhmi ako zlepšiť web a spoluprácu s MŠ :-)